Linka důvěry, §55 - Telefonická krizová pomoc

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Železný Brod, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov

Komu je služba určena

 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • etnické menšiny
 • osoby se zrakovým postižením
 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby s tělesným postižením
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Dvorská 445,46005 Liberec

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou Linky důvěry Liberec jsou lidé, kteří jsou v krizi nebo v situaci, kterou prožívají jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující a nemohou ji zvládnout vlastními silami.

Lidé, kteří chtějí zůstat v anonymitě nebo potřebují okamžitou a nepřetržitou dostupnost služby.

Služba je poskytována bez ohledu na věk.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.)

na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví či života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou dočasně nemohou řešit vlastními silami.

Cílem služeb je:

 • stabilizace stavu uživatele a snížení nebezpečí prohloubení krize
 • zeslabení akutní krize, ve které se uživatel nachází
 • nalezení podpůrných mechanismů v přirozeném prostředí uživatele
 • propracování blízké budoucnosti
 • předání informací o navazujících službách
 • v případě potřeby dlouhodobá podpora uživatele, provázení při chronických krizích
 • ochrana života a zdraví uživatele

3. Nabízené činnosti

Základní formy poskytovaných služeb

 • telefonický rozhovor
 • emailové poradenství

Poskytované služby

 • telefonická krizová intervence
 • dlouhodobá podpora uživatelů (pro opakovaně volající uživatelé)
 • psychosociální poradenství
 • sociálně-právní poradenství
 • informace o službách a kontaktech
 • distribuce do navazujících zařízení
 • zajištění spolupráce jednotlivých pomáhajících institucí a jednotlivců

4. Specifika služby

Linka důvěry provozuje své služby od r. 1992 nepřetržitě a anonymně.

Na pracovišti je zaveden intervizní a supervizní systém, jehož využívání vede ke zkvalitňování přímé práce s uživateli dle standardů kvality Linky důvěry Liberec. Linka důvěry Liberec se hlásí k dodržování Etického kodexu České asociace pracovišť linek důvěry a je členem České asociace pracovišť linek důvěry (ČAPLD).

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70868476

Kontaktní údaje na poskytovatele