Azylový dům Jonáš, §57 - Azylové domy

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Česká Lípa, Nový Bor

Komu je služba určena

 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Česká Lípa 120,47121 Česká Lípa

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina Azylového domu Jonáš 

·       Ženy nebo matky s dětmi, které ztratily bydlení nebo jsou v krizové situaci, která ohrožuje jejich zdraví a život, a zároveň nemají možnost zajištění jiného než azylového bydlení (Azylový dům Jonáš Česká Lípa, Azylový dům Jonáš Dobranov). 

·       Otcové nebo rodiny s dítětem/dětmi, kteří ztratili bydlení nebo jsou v krizové situaci, která ohrožuje jejich zdraví a život, a zároveň nemají možnost zajištění jiného než azylového bydlení (Azylový dům Jonáš Dobranov). 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Azylového domu Jonáš 

Základním posláním Azylového domu Jonáš je poskytnou placené ubytování ženám, matkám, otcům a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ubytování je poskytované na dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok. Pracovníci zajišťují podporu, která vychází z individuálních potřeb klienta.  

Cíle Azylového domu Jonáš 

Cílem služby je podpořit klienta tak, aby před ukončením pobytu v azylovém domě měl zajištěné vhodné bydlení a pečoval adekvátně o své dítě.

Cílem služby je klient, který získal schopnosti a dovednosti potřebné k zvládání nároků běžného života bez podpory sociální služby.  

Dílčí kroky k dosažení cíle:

·       Poskytnutí bezpečného a důstojného místa pro ubytování, stravování a hygienu,

·       zajištění psychické stability klienta a dětí,

·       zajištění sociální a ekonomické stabilizace rodiny, která odpovídá její aktuální situaci, 

·       poskytnutí individuální podpory při využití vlastních možností a schopností při péči o sebe, děti a domácnost,  

·       zvýšení znalostí klientů o svých zákonných právech a povinnostech, 

·       podpora při hledání důstojného bydlení. 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované v Azylovém domě Jonáš

Služba Azylového domu Jonáš je poskytována nepřetržitě 365 dní v roce (službu zajišťují pracovnice stálé služby). Sociální pracovnice však zajišťují provoz pouze v pracovní dny a v jejich pracovní době. Důležitou součástí služby je individuální plánování, které pomáhá zpřehlednit a zvýšit efektivitu nabízené podpory. Podrobnosti jsou zpracovány ve Standardech kvality sociální služby Azylový dům Jonáš.

Základní sociální poradenství – jednání se zájemcem o službu

 • Zdroje informací: webové stránky, spolupracující instituce, letáky.
 • Postup jednání se zájemcem o službu:
  • První kontakt: osobně, telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím pracovníka jiné organizace/instituce.
  • Rozhovor: seznamuje zájemce se službou tak, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda podá žádost.
  • Podání žádosti o poskytování sociálních služeb: žádost je možné stáhnout z webových stránek Farní charity Česká Lípa. Vyplněný formulář žádosti může zájemce podat elektronicky, poštou, nebo osobně.
  • Žádost: mapuje nepříznivou sociální situaci žadatele.
  • Schválení žádostí: o přijetí a schválení/neschválení žádosti je žadatel informován telefonicky, nebo jinou cestou dle žadatelovy potřeby.
  • Přijetí žadatele: žadatel je o přijetí informován telefonicky, nebo jinou cestou dle žadatelovy potřeby. Při tomto rozhovoru si sociální pracovnice domluví termín sociálního šetření. Ověřuje potřebnost a zjišťuje aktuální stav daného žadatele, zda přetrvávají podmínky, za kterých si žadatel podal žádost, a zda má žadatel o službu stále zájem. V případě, že zájem ze strany žadatele trvá, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby.

 

             Základní činnosti po uzavření Smlouvy

A) Pomoc při zajištění a přípravy stravy

Klienti mají možnost naučit se novým dovednostem v přípravě stravy. Pokud nemají klienti možnost zajistit potraviny pro sebe a své děti vlastními prostředky, mohou jim pracovníci ADJ poskytnout potravinovou pomoc.

Podmínky pro samostatnou přípravu stravy v Azylovém domě Jonáš v České Lípě

 • Společná kuchyně, která je vybavena běžnými kuchyňskými spotřebiči
 • V každém pokoji je lednice, kuchyňská linka se dřezem
 • V pokojích v přízemí jsou dvou-plotýnkové vařiče
 • Klienti mají možnost půjčit si nádobí a běžné kuchyňské a domácí elektrospotřebiče

Podmínky pro samostatnou přípravu stravy v Azylovém domě Jonáš v Dobranově

 • Dvě společné kuchyně, které jsou vybaveny běžnými kuchyňskými spotřebiči
 • V každém pokoji jsou lednice
 • Klienti mají možnost půjčit si nádobí a běžné kuchyňské a domácí elektrospotřebiče

 

B)  Ubytování

Každý klient má k dispozici samostatný pokoj vybavený postelemi (dle počtu osob), lednicí, skříní, stolem a židlemi.

 • Azylový dům Jonáš v Nové Boru, Severní 755, má k dispozici 8 pokojů (32 lůžek).
 • Azylový dům Jonáš v Dobranově, Dobranov 120, má k dispozici 4 pokoje (26 lůžek).

 

Umožnění celkové hygieny těla

 • Azylový dům Jonáš v České Lípě má k dispozici 3 dostatečně velké společné koupelny a 4 WC. Pokoj B má vlastní bezbariérovou koupelnu a WC. Pokoj D má vlastní koupelnu a WC.
 • Azylový dům Jonáš v Dobranově má k dispozici 4 WC (každý pokoj má vlastní) a koupelny, které jsou odděleny pro muže, ženy a děti.

 

Podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla (prádelna):

 • Oba azylové domy mají k dispozici prádelnu s dvěma pračkami. Klienti si mohou půjčit lůžkoviny, žehličku a další běžně dostupné elektrospotřebiče.

Pokoje jsou vybaveny úklidovými pomůckami. Pokud nemají klienti možnost zajistit čistící prostředky, z nedostatku financí, mohou jim pracovníci ADJ poskytnout čistící a dezinfekční přípravky.

Pomoc se zajištěním ošacení

 • Pokud nemají klienti možnost zajistit  pro sebe a své děti ošacení vlastními prostředky, mohou jim pracovníci ADJ poskytnout ošacení z darů, nebo poukaz do šatníku Farní charity Česká Lípa.
 •  

C) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovníci ADJ nabízejí klientům podporu při plnění individuálních cílů. Pomáhají jim v obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Podporují klienty při aktivitách vedoucích k začlenění do běžného života společnosti (např. zprostředkování odborného poradenství a psychologické nebo duchovní pomoci, sestavení plánu osobního rozvoje, poskytnutí podpory při nalezení stabilního pracovního uplatnění a vhodného bydlení, pomoc s vyřízením osobních dokladů, podpora při zvýšení rodičovských kompetencí aj.).

 

Způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby;

 1. Klienti se spolupodílí na tvorbě individuálního plánu.
 2. Klienti se mohou vyjadřovat k průběhu služby při individuálním pohovoru se sociální pracovnicí, nebo na pravidelném komunitním setkání Azylového domu Jonáš.
 3. Klienti si mohou vyžádat individuální pohovor s vedoucí Azylového domu Jonáš. 

4. Specifika služby

Azylový dům Jonáš v Dobranově nabízí ubytování pro více četné rodiny (max.8 osob na pokoji).

V rámci naší služby poskytujeme klientům zprostředkování duchovní podpory.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

https://www.fchcl.cz/jak-pomahame/azylove-domy/

 

Fakultativní činnost

NE

Fakultativní činnosti poskytované v Azylovém domě Jonáš

V Azylovém domu Jonáš jsou poskytovány fakultativní činnosti (aktuální sazba je uvedena v ceníku služby, který je dostupný na webových stránkách a je součástí Smlouvy o poskytování sociálních služby a na nástěnkách a ADJ).

Placené:

 • praní prádla nad rámec poskytovaných praček zdarma
 • dávka pracího prášku

Neplacené:

 • konzultace s psychologem
 • konzultace s právníkem
 • duchovní podpora

Architektonická bezbariérovost

ANO

Azylový dům Jonáš v Dobranově -  bezbariérový je pouze vchod do budovy a do kanceláře v přízemí

Azylový dům Jonáš v Novém Boru - celá budova je  je bezbariérová

Název poskytovatele

Charita Česká Lípa

IČ poskytovatele

70226148

Kontaktní údaje na poskytovatele