Dům rychlé pomoci, §57 - Azylové domy

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Česká Lípa

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8170444
 • Druh služby: §57 - Azylové domy
 • Adresa: Dubická 931,47001 Česká Lípa
 • Telefon: 487 763 791, 739 357 979
 • E-mail: reditel@ssmcl.cz
 • Web: www.ssmcl.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší
  • Jsou to lidé, kteří nemají vlastní domov nebo si jej nenajímají nebo nežijí u svých osob blízkých nebo tento domov nemohou nebo z vážných důvodů nechtějí užívat.
  • Těhotné ženy, neúplné i úplné rodiny s nezaopatřeným dítětem/dětmi, bez přístřeší, kteří nemají jinou možnost bydlení.
 • Rodiny s dítětem/dětmi
  • Neúplné i úplné rodiny s nezaopatřeným dítětem/dětmi, bez přístřeší, kteří nemají jinou možnost bydlení. Jedná se o matky nebo otce s nezaopatřeným dítětem/dětmi, nebo zákonné zástupce s nezaopatřeným dítětem/dětmi, v nepříznivé sociální situaci.

Službu poskytujeme občanům České republiky převážně s trvalým bydlištěm na území České Lípy a bývalého regionu Českolipska. Pokud je volná kapacita, můžeme poskytnout službu i obyvatelům z jiných regionů.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším posláním je poskytovat lidem, kteří nejsou schopni sami řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, dočasné ubytování, pomoc a podporu ve snaze aktivně řešit jejich problémy tak, aby byli schopni se samostatně znovu začlenit do běžného života ve společnosti.

Cíle

Hlavním cílem je samostatný uživatel, který je schopný obstát v bězném životě.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba azylového domu je poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním platném znění.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – klienti mají k dispozici vybavené kuchyňky, kde si mohou připravovat stravu
 • Pskytnutí ubytování – ubytování se poskytuje ve čtyřech třílůžkových pokojích. Vždy dva pokoje mají společnou kuchyňku a sociální zařízení.  Pokoje jsou uzamykatelné.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – plánování průběhu služby s nově příchozími klienty, zjišťování jejich potřeb, sociální poradenství  - pomoc klientovi zorientovat se ve svém problému, pomoc s hledáním zaměstnání, vyřizováním sociálních dávek, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (rodina, přátelé, instituce, apod.), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, doprovod

4. Specifika služby

Obytné jednotky jsou umístěny v prvním patře objektu. Objekt Domu rychlé pomoci je bariérový.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

72745339

Kontaktní údaje na poskytovatele