Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi, §57 - Azylové domy

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Liberec

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu azylového domu tvoří jednak samotné ženy starší 18 let tak rodiny s dětmi především s trvalým pobytem na území Libereckého kraje, přičemž rodinou je myšlena vztahově spřízněná a solidární skupina minimálně dvou osob blízkých, z nichž alespoň jedna osoba je dítětem. Základní charakteristikou cílové skupiny je schopnost a ochota pomocí individuálního plánování v rámci rozsahu služeb azylového domu pracovat na změně své životní situace k lepšímu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi společnosti Návrat, o.p.s. je především prevence či zmírnění důsledků sociálního vyloučení uživatelů služby. Poskytnutím bezpečného prostředí k ubytování (na nezbytně dlouhou dobu), které vede ke stabilizaci a posílení kompetencí uživatele pro hledání standardního bydlení a řešení dalších rovin života (finance, zaměstnání, seberealizace) a dále k úspěšnému opuštění služby směrem ke standardnímu bydlení. Mezi hlavní zásady při spolupráci mezi týmem azylového domu a uživatelem patří: dodržování práv uživatelů, respektování jejich svobodné volby, respektování lidské důstojnosti, individualizace podpory, vyloučení diskriminace a zásada nikdy uživatele nepoškodit. 

3. Nabízené činnosti

Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy:

V přízemí azylového domu je umístěna standardně vybavená kuchyň (sporáky, dřezy, pracovní plochy, nádobí). Každá bytová jednotka pro rodinu s dětmi je zařízena standardně vybaveným kuchyňským koutem. Služba je zařazena mezi odběratele Potravinové banky Libereckého kraje a uživatelům je v souladu s individuálními plány nabízena potravinová a materiální pomoc.

Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok:

Ubytování pro rodiny s dětmi je zajištěno ve třech čtyřlůžkových bytových jednotkách. Ubytování pro ženy je zajištěno ve čtyřech dvoulůžkových pokojích a dvou jednolůžkových. Každý pokoj nebo bytová jednotka je vybaven postelemi, skříňkami, stolem, židlemi. Dále je uživatelům k dispozici společenská místnost s televizí. Každý uživatel při ubytování v azylovém domě obdrží lůžkoviny a ložní prádlo.

Umožnění celkové hygieny těla:

Každá bytová jednotka je vybavena koupelnou se sprchovým koutem a toaletou. V přízemí a ve 2. patře je uživatelům k dispozici koupelna se sprchovým koutem, umyvadly a WC. Každý uživatel obdrží při nástupu do azylového domu ručník a po dobu pobytu je mu k dispozici tekuté mýdlo a toaletní papír. Přízemí azylového domu je bezbariérové

Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla:

Každá bytová jednotka a pokoj je vybaven základním úklidovým náčiním a v každé koupelně je k dispozici úklidová místnost s čisticími prostředky. Podobně je vybavena i společná kuchyň. V suterénu je umístěna prádelna s dvěma automatickými pračkami, ke kterým mají uživatelé pod dohledem personálu přístup. V azylovém domě jsou prostory na sušení prádla, k dispozici je též žehlička. Personál azylového domu zajišťuje pravidelnou výměnu ložního prádla a ručníků.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Tato základní činnost je nabízena prostřednictvím tzv. „individuálního plánu“. Individuální plán je souborem postupů a kroků, který vede k naplnění osobního cíle uživatele. Osobní cíl, je cíl, který si uživatel spolu se sociální pracovnicí nebo pracovnicí v sociálních službách pracující pod dohledem sociální pracovnice stanoví při nástupu do služby. Individuální plán je sestavován klíčovým pracovníkem a uživatelem na základě jeho svobodného a aktivního rozhodnutí. Individuální plán obsahuje kromě osobního cíle i dílčí cíle, postupné kroky a způsoby jejich dosažení. Individuální plány mohou být velmi různorodé, v zásadě ale vedou k jedinému cíli a tím je v ideálním případě vyřešení nepříznivé sociální situace uživatele. Důraz je kladen na jeho samostatné rozhodování, odpovědnost a schopnost obejít se, po odchodu z azylového domu, bez poskytované služby a podpory, která byla uživateli distribuována.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je zpolatněna dle aktuálního cenníku. Výši úhrady sdělí kontaktní pracovník služby

Fakultativní činnost

ANO

V rámci projektu OPZ jsou pro uživetele služby poskytovány bezplatné fakutlativní činnosti:

 • Terapeutické poradenství
 • Právní poradenství
 • Koučink
 • Pracovní diagnostika

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přízemí budovy je bezbarierové

Název poskytovatele

Návrat, o.p.s.

IČ poskytovatele

27323773

Kontaktní údaje na poskytovatele