Osobní asistence, §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Frýdlant

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4263940
 • Druh služby: §39 - Osobní asistence
 • Adresa: ČSA 398,46401 Frýdlant
 • Telefon: +420739286516
 • E-mail: marian.svoboda@gp.cz
 • Web: www.gp.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Krkonošská 500,46861 Desná

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, kombinovaného postižení, zdravotního postižení nebo mentálního postižení. Věkové vymezení je od 19 let výše (mladí dospělí, dospělí, mladší senioři, starší senioři).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytnutí odlehčovací služby má za úkol poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí. Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám v cílové skupině překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Pečujícím osobám je také umožněn čas na potřebný odpočinek, vyřízení osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života s vědomím, že o jejich blízké je kvalitně postaráno. Dojde tak i k zamezení sociální izolace uživatele služby, tak i osobě, která o něj pečuje.

Hlavní zásady poskytnutí osobní asistence jsou:

 • odbornost a profesionalita
 • důvěra, úcta a bezpečí
 • partnerský přístup
 • empatický přístup
 • individuální přístup
 • srozumitelná komunikace uzpůsobena dle možností konkrétního člověka
 • podpora vlastní aktivity uživatelů
 • spolupráce s rodinami uživatelů
 • diskrétnost – zachovávání mlčenlivosti a zajištění ochrany osobních údajů uživatele
 • podpora biologických, psychosociálních i duchovních potřeb uživatelů

3. Nabízené činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy:

pomoc při přípravě jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

2. nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  8:00-19:00
   Čtvrtek  :  8:00-19:00
   Úterý  :  8:00-19:00
   Pondělí  :  8:00-19:00
   Pátek  :  8:00-19:00
   Sobota  :  8:00-19:00
   Neděle  :  8:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

a) 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně, b) 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně. Odkaz na konkrétní ceník na webu: https://res.cloudinary.com/viable-one/image/upload/v1678112182/Cenik_OA_GPP_v1_3_1_2_2023_6100426ebe.pdf

Fakultativní činnost

ANO

a) péče o malé domácí zvíře (venčení, krmení a úklid) – 380 Kč/hod
b) pedikúra – 380 Kč/hod
c) soukromá přeprava uživatele služebním vozidlem – 18 Kč/km

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Global Partner Péče, z.ú.

IČ poskytovatele

09903046

Kontaktní údaje na poskytovatele