Diakonie Beránek z.s., §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hejnice, Raspenava, Bílý Potok, Liberec

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • 1-6 let
 • 6-14 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5231429
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: 1. máje 868,46007 Liberec
 • Telefon: 776 809 952, 723 536 219
 • E-mail: info@diakonieberanek.cz
 • Web: diakonieberanek.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a proto jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a svojí domacnost.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby Diakonie Beránek z.s. je poskytovat služby především starým osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, lidem po úrazech, propuštěným pacientům z nemocnice nebo z léčebny dlouhodobě nemocných, fyzicky handicapovaným lidem upoutaným na vozík a všem těm, kteří si pro svůj věk či postižení nedokážou základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých. Služby poskytujeme v přirozeném domácím prostředí, které klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, kompenzujeme jejich sníženou soběstačnost a oddalujeme nutnost ústavní péče. Poskytované služby zachovávají důstojný život klientů. Poskytujeme je na území měst Liberce, Hejnic, Raspenavy, Bílého Potoka.

Cíle vyplývající z poslání

 • Podpora klienta udržet si co nejdéle soběstačnost
 • Spolupracovat s klientem a jeho rodinou
 • Umožnit klientům žít co nejdéle v přirozeném prostředí, být v kontaktu s rodinou a se svými známými
 • Vést klienta k soběstačnosti a samostatnosti
 • Poskytovat pomoc klientovi při obstarávání osobních záležitostí, a tím chránit jeho důstojnost a prosazování jeho zájmů
 • Poskytovat pomoc klientovi při udržení přirozených kontaktů a kontaktů se společenským prostředím, a tím předcházet jeho vyloučení ze společnosti
 • Spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění, či zlepšení situace klienta

3. Nabízené činnosti

Pečovatelská služba zajišťuje tyto služby:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy
 • dovoz nebo donáška oběda
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údžba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajštění velkého úklidu domácnosti
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení prádla

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázerní zpět
 • doprovod na procházky a pomoc při prostorové orientaci v blízkosti místa bydliště klienta
 • doprovod, dohled a dovoz klienta na návštěvy rodinných příslušníků a přátel, atd.

6. Obstarání receptů od lékaře a vyzvednutí léků v lékárně

7. Pomoc při prosazování zájmů klienta

8. Základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Rozsah péče u klientů a počet seniorů, o které se pečuje, se poměrně často mění. Závisí to na momentálním fyzickém i psychickém stavu klienta. Počet a struktura klientely jsou z těchto důvodů nestálé. Služby poskytujeme v rámci celého stotisícového města Liberce a jeho blízkého okolí, v Hejnicích, v Raspenavě a v Bílém Potoce. Z této skutečnosti tudíž vyplývá i časová náročnost poskytované služby, jelikož přejezdy mezi klienty městskou hromadnou dopravou v Liberci a pěšky v Hejnicích a okolí,  jsou významnou součástí času poskytování služby. V organizaci máme nastavené okrsky dle místa bydliště klientů.  Pečujeme často o klienty u nichž se projevilo duševní onemocnění nebo psychiatrická diagnóza (stařecká demence, Alzheimer. choroba, deprese, schizofrenie atd.), tito klienti potřebují zcela specifickou službu, obzvlášť pokud nemají pečující osobu žijící ve společné domácnosti. V tomto případě pečovatelka přebírá veškerou péči o klienta i jeho domácnost (např. platby, nákupy, opravy, zdravotní péče, pomůcky, zajištění léků, atd.), protože takový klient není schopen sám zhodnotit své potřeby a povinnosti k zabezpečení chodu domácnosti. U mnoha klientů diagnóza není dopředu lékaři stanovená a až v průběhu poskytované služby se odhalí jak nemoc, tak i její následky (např. pozastavená výplata důchodu, nezaplacené účty, ztracené klíče, zmatek v užívání léků, atd.). Musí se propojit ke spolupráci několik subjektů (lékaři, terénní zdravotní péče, event. rodina, sociální pracovník města, sociální pracovník úřadu práce, pošta, atd.).  Není vždy jednoduché najít k takovému klientovi cestu, protože si své problémy neuvědomuje a subjektivně odmítá pečovatelskou službu, lékařskou pomoc i jakoukoliv jinou pomoc. U těchto klientů se i rozsah péče přizpůsobuje jejich momentálnímu rozpoložení: v době, kdy po správném nastavení medikace dojde k dočasnému zlepšení zdravotního stavu, tak se péče omezuje, ale stále se monitorují případné změny chování klienta, protože jsme s ním v pravidelném kontaktu a případné změny můžeme včas zachytit, u některých diagnóz se naopak rozsah péče navyšuje v souvislosti s progresem nemoci (např. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, atd.). Stále častěji se ve své praxi setkáváme s tím, že službu poskytujeme také klientům zcela upoutaným na lůžko, což není v domácím prostředí vždy jednoduché, protože v domácnostech chybí kompenzační pomůcky, které v takovémto případě alespoň částečně usnadní péči o klienta. Zde musí často péči poskytovat dvě pečovatelky současně, abychom zajistili bezpečnou péči o klienta a zároveň bezpečné pracovní podmínky pro zaměstnance.V případě, že službu poskytujeme ve spolupráci s rodinou, tak naše práce spočívá i v podpoře této rodiny. U všech výše uvedených klientů terénní péče předchází situacím ohrožujícím jejich život, a proto jí nelze z naší strany za žádných okolností výrazně měnit, přerušit či ukončit. Sloužíme seniorům jejichž průměrný věk je 81 let, proto se setkáváme s tím, že v průběhu každého roku ukončí poskytovanou péči nemalé množství klientů z důvodu úmrtí, odchodu do pobytových zařízení, stěhování k rodině atd., uvolněná kapacita je pak naplněna novými zájemci o službu.

Služby poskytujeme od pondělí do neděle od 7,00 do 19,00 hodin včetně svátků.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  07:00-19:00
   Pondělí  :  07:00-19:00
   Úterý  :  07:00-19:00
   Čtvrtek  :  07:00-19:00
   Neděle  :  07:00-19:00
   Pátek  :  07:00-19:00
   Sobota  :  07:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník služby:

péče                                         155,- Kč / 1 hod., 80 hodin a více/měsíc 135,- Kč / 1 hod. 

dovoz oběda                             40,- Kč / 1 oběd  (pouze LIberec) 

Fakultativní činnost

NE

Žádné fakultativní činnosti neposkytujeme.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Jsme terénní služba a péči poskytujeme v domácím prostředí klienta.

Název poskytovatele

Diakonie Beránek z.s.

IČ poskytovatele

40233189

Kontaktní údaje na poskytovatele