Terénní pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Jablonec nad Nisou

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s tělesným postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let
 • 19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou pomáhá ve městě Jablonec nad Nisou a obcích napojených na MHD Jablonec nad Nisou prostřednictvím terénní pečovatelské služby seniorům nad 65 let a dospělým osobám se zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé osoby s péčí o vlastní osobu a o domácnost, zabezpečit jejich životní potřeby v jejich domácnosti, podporovat a zachovat co největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a jedinečný přístup v poskytované podpoře a pomoci. Služba usiluje o to, aby její uživatelé mohli žít ve svém přirozeném prostředí – ve svých domovech.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou pomáhá ve městě Jablonec nad Nisou a obcích napojených na MHD Jablonec nad Nisou prostřednictvím terénní pečovatelské služby seniorům nad 65 let a dospělým osobám se zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé osoby s péčí o vlastní osobu a o domácnost, zabezpečit jejich životní potřeby v jejich domácnosti, podporovat a zachovat co největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a jedinečný přístup v poskytované podpoře a pomoci. Služba usiluje o to, aby její uživatelé mohli žít ve svém přirozeném prostředí – ve svých domovech.

Cíle pečovatelské služby:

V rámci kapacity Pečovatelské služby napomáhat uživatelům prodloužit pobyt v přirozeném prostředí – v jejich domovech a minimalizovat riziko odchodu do pobytového zařízení (domovy pro seniory, domovy pro lidi se zdravotním postižením, nemocnice).

Zajistit uživatelům kontakty se společenským prostředím a tím tak zachovávat jejich dosavadní životní styl.

Spolupracovat s navazujícími sociálními a zdravotními službami podle přání a potřeb uživatelů.

Poskytovat uživatelům službu individuálně, podle jejich přání a potřeb.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. dovoz nebo donáška jídla,
3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
3. donáška vody,
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
5. běžné nákupy a pochůzky,
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

Služba je poskytována každý den v době od 7 do 19 hod.

V roce 2020 byla služba kontrolována interrním auditem zřizovatele, získala 87%. Poskytujeme kvalitní sociální služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Neděle  :  7:00-19:00
   Pondělí  :  7:00-19:00
   Sobota  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pátek  :  7:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je zde: https://jablonec.diakonie.cz/pecovatelska-sluzba/

Sociální pracovnice: 603 456 244 nebo mail pecovatelska.sluzba@jablonec-diakonie.cz

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou

IČ poskytovatele

73633992

Kontaktní údaje na poskytovatele