Pečovatelská služba - terénní, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Zákupy

Komu je služba určena

 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3555154
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Nové Zákupy 500,47123 Zákupy
 • Telefon: 487874906, 736645967
 • E-mail: reditelka@ddzakupy.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro:

seniory se sníženou soběstačností z důvodu věku,

seniory se zdravotním postižením tělesným nebo s chronickým onemocněním,

osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demence   

Věková struktura uživatelů:

 

dospělí (27 – 64 let)

mladší senioři (65 – 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci v takové míře, aby uživatelé mohli setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí, se zachováním vazeb na svou rodinu, přátelé a okolí.

3. Nabízené činnosti

Pečovatelská služba poskytuje služby v rozsahu základních činností vymezené v § 40  zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu- např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při samotném pohybu, pomoc při přesunu na lůžko

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu- např. koupání, sprchování, pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy-dovážka obědů.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti- např. nákupy, pochůzky, vyzvednutí léků v lékárně, pomoc s úklidem, praní žehlení.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod k lékaři, na různé instituce atd.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  7:00-15:30
   Středa  :  7:00-15:30
   Čtvrtek  :  7:00-15:30
   Pátek  :  7:00-15:30
   Pondělí  :  7:00-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

Základní sociální poradenství   bezplatné

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobuPomoc a podpora při podávání jídla a pití  130,-Kč/hod
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  130,-Kč/hod
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru   130,-Kč/hod
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  130,-Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny:   130,-Kč/hod
1)Osobní hygiena na lůžku či u umyvadla

2)Celková hygiena v domácnosti

3) Celková koupel ve středisku osobní hygieny (SOH)

4)Výměna inkontinenčních pomůcek

5) Prevence opruzenin a proleženin

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty   130,-Kč/hod
Pomoc při použití WC130,-Kč/hodPoskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy


Zajištění stravy odpovídající věku a zásadám racionální výživy, pouze obědy  75,-Kč/oběd
Rozvoz, donáška obědů v Zákupech a jeho okolí  25,-Kč/úkon
Pomoc při přípravě a podání jídla a pití  130,-Kč/hod
Příprava a podání jídla a pití   130,-Kč/hod


Pomoc při zajištění chodu domácnosti


Běžný úklid a údržba domácnosti   130,-Kč/hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  130,-Kč/hod
Donáška vody  130,-Kč/hod
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva  130,-Kč/hod
Běžné nákupy a pochůzky  130,-Kč/hod
Velký nákup (týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti  115,-Kč/úkon
Praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy   70,-Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, na instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  130,-Kč/hod


2) Fakultativní činnosti

Dohled  130,-Kč/hod

Hospodaření s finančními prostředky  130,-Kč/hod

Soukromé administrativní úkony                                                                 

např. telefonování, kopírování, sepisování žádostí,vyhledávání na internetu  130,-Kč/hod

Doprava Úkon spojený pouze s doprovodem  6,- Kč/km

Jednoduché úkony  aplikace mastí, obklady, orientační měření tlaku  130,-Kč/hod
3) Všeobecné informace


1. Sazebník úhrad za úkony Pečovatelské služby je stanovený v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů2. Úhrady se stanoví za jednu hodinu, přičemž se účtuje skutečně spotřebovaný čas k zajištění úkonu sjednaného ve smlouvě3. Fakultativní úkony lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem k základním úkonům pečovatelské služby.4. Pečovatelská služba je poskytována bez úhrady:
a) účastníkům odboje dle příslušných prácních předpisů
b) osobám, které jsou účastny rehabilitace dle příslušných právních předpisů
c) osobám,které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru


5. Při zjištění nepříznivé sociální situace uživatele jsou zjišťovány oblasti jeho potřeb. Zjištěné potřeby uživatele,  jsou naplňovány prostřednictvím úkonů poskytovaných pečovatelskou službou, které jsou na tyto potřeby navázány a přímo je řeší.

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní činností, která je  poskytována je doprava osobním automobilem s doprovodem

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71167463

Kontaktní údaje na poskytovatele