KDP Sluníčko, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Nový Bor, Česká Lípa

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

osoby s chronickým onemocněním

osoby s jiným zdravotním postižením

osoby s kombinovaným postižením

osoby s mentálním postižením

osoby s tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením

senioři

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich domácím prostředí.

 • Lidská důstojnost - pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů, respektují jejich přání, jednají s nimi v úctě a respektu, chrání jejich práva.
 • Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému uživateli jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby a přání.
 • Naslouchání - pracovníci vyslechnou přání uživatelů, která mohou zkvalitnit poskytování této služby.
 • Vzájemná spolupráce - pracovníci uživatele motivují ke spolupráci, podporují je ve společném výkonu prováděné činnosti.
 • Odbornost / kvalita - služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání uživatele, zákonů a vnitřních předpisů. Uživatelé jsou průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení poskytované služby.

3. Nabízené činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

4. Specifika služby

Poskytujeme zápůjčení kompenzačních pomůcek. Ceník za zapůjčení je k nahlédnutí na našich stránkách www.adpslunicko.cz.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
   Úterý  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
   Středa  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
   Čtvrtek  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
   Pátek  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník za poskytovanou službu je k nahlédnutí na stránkách společnosti www.adpslunicko.cz v sekci:

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

Pečovatelská služby

Dokumenty ke stažení

Fakultativní činnost

NE

Dohled nad klientem (u klientů, jejichž sta vvyžaduje nepřetržitou přítomnost druhé osoby)

Doprovod na procházky nebo do obchodu

Doprava klienta

Čekací doba při dopravě klienta

Dohled nad dospělým klientem se provádí v době nepřítomnosti rodinného příslušníka se zajištěním služeb dle individuálních potřeb tohoto klienta. Úkon zahrnuje osobní návštěvu v domácnosti klienta, kontrola fyzického a psychického stavu, dohled nad dodržováním osobního režimu dne, konverzace, předčítání a příp. i jiné, předem domluvené aktivity. Pečovatelka se při tomto úkonu plně věnuje klientovi a neprovádí žádné úkony spjaté s chodem domácnosti (např.žehlení prádla,úklid domácnosti apod.). Dohled může zahrnovat pouze úkony spojené s péčí o klienta (např.pomoc shygienou, podání jídla a pití).

Doprava klienta -  jedná se o využití služebního auta organizace prodopravu klientů PS dle požadavku (např.do zdrav.zařízení, na úřad, na nákup aj.).Tento úkonje poskytován pouze klientům PS, pro které je obtížné využívat MHD z důvodu omezené mobility nebo snížené soběstačnosti a nemají nárok na převoz sanitkou. Doprava nemůže být poskytována osobě, která není ve smluvním vztahus PS(např.rodinným příslušníkům). Úkon může být poskytován pravidelně, nepravidelně, jednorázově. Zajištění odovozu klienta je nutné domluvit předem, min.1den předem na telefonních číslech PS nebo osobně u pracovníkav sociálních službách. Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin, v jinou dobu po domluvě. Pokud klient žádá po ukončení jedné jízdy jízdu další a přeje si, aby řidička čekala, bude klientovi účtována i čekací doba. 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Mgr. Lucie Jursíková Brožková

IČ poskytovatele

75100967

Kontaktní údaje na poskytovatele