Pečovatelská služba Cvikov, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Cvikov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Svor

Komu je služba určena

 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2700736
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Nemocniční 185,47154 Cvikov
 • Telefon: 723099255
 • E-mail: dps@cvikov.cz
 • Web: http://www.cvikov.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 

Pečovatelská služba se poskytuje osobám bez omezení věku s chronickým onemocněním, zdravotně postiženým, seniorům a rodinám s dětmi  na území města Cvikova, kteří nejsou schopni plně zvládat péči o svou osobu či domácnost.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání 

Posláním Pečovatelské služba Cvikov je poskytovat sociální služby občanům na území města se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu jejich života, pokud v důsledku stáří, zdravotního postižení, nebo chronického onemocnění potřebují podporu druhé osoby. Poskytováním služeb v domácnostech jim pomáháme co nejdéle setrvat v přirozeném a známém prostředí. Naší péčí přispíváme k zachování důstojnosti života uživatelů služby, úcty a respektu k jejich osobě i k nezávislosti. Zároveň pomáháme rodinám dlouhodobě pečovat o své blízké a podporujeme tak rodinnou soudržnost.

Cíl služby

Cílem pečovatelské služby je zajistit svým klientům život srovnatelný se svými vrstevníky v přirozeném prostředí, podpořit klienty aby svůj život prožívali v psychické i fyzické pohodě a naplňovali byť jen po krůčcích své osobní cíle a hlavně, aby si sami zvolili, co chtějí a v čem potřebují naší podporu.

3. Nabízené činnosti

Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  7:00-19:00
   Sobota  :  7:00-19:00
   Neděle  :  7:00-19:00
   Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
 •  
 • Terénní
  • Pátek  :  7:00-19:00
   Sobota  :  7:00-19:00
   Neděle  :  7:00-19:00
   Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Hodinová sazba úkonů péče 130,- Kč/hod

Odkaz na kompletní ceník: https://www.cvikov.cz/assets/File.ashx?id_org=1808&id_dokumenty=3885

Fakultativní činnost

ANO

Pronájem jídlonosičů 

Odvoz služebním automobilem

Hospodaření s finančními prostředky

Dohled nad užitím léků

Kopírování, tisk - list A4 bíle, barevně

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Město Cvikov

IČ poskytovatele

00260410

Kontaktní údaje na poskytovatele