Tísňová péče, §41 - Tísňová péče

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Tanvald, Turnov, Česká Lípa, Železný Brod, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily

Komu je služba určena

 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina klientů (od 18 let):

Senioři

Osoby se zdravotním postižením

Osoby v krizi


   

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

 

Poskytujeme jistotu, bezpečí a pomoc v krizových situacích seniorům i lidem s postižením, doma i venku ve chvílích, kdy jsou sami.

Naším cílem je především zajistit pomoc v krizových situacích – např. při pádu, zhoršení zdravotního stavu, napadení apod., zachovat kvalitu života člověka v jeho přirozeném sociálním prostředí a zajistit mu pocit jistoty a bezpečí.

3. Nabízené činnosti

Poskytovatel poskytuje sociální službu v tomto rozsahu základních činností;

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci: poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace, v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů,

b) sociálně terapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (Povídavá linka),

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdroj,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Rozsah činností uvedených v písmenu a) – d), je individuálně přizpůsoben klientovi na základě jeho schopností, možností a osobního cíle, v rámci Individuálního plánu péče klienta.

 

Hodiny pro veřejnost: Po – Pá po dohodě se sociální pracovnicí Bc. Eliškou Urbanovou, tel: 739 204 964, nebo Mgr. Michaelou Heřmanovou, tel: 778 525 215

4. Specifika služby

Jak tísňová péče funguje?

1. Klient má na ruce/na krku mobilní monitorovací zařízení s SOS tlačítkem.

2. Zařízení je napojeno na nepřetržitý dispečink tísňové péče Anděla Strážného (24 hodin denně, 365 dní v roce).

3. Při nouzové situaci, zhoršení zdravotního stavu, nebo napadení, klient zmáčkne SOS tlačítko, které ho pomocí GPS lokalizuje a spojí s dispečerem. V případě PÁDU se tísňový signál na dispečink odešle AUTOMATICKY.

4. Dispečer vyhodnotí situaci a vyšle ke klientovi potřebnou pomoc – kontaktní osobu, výjezdovou službu, nebo přímo zdravotnickou záchrannou službu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník služby

https://www.andelstrazny.eu/cenik/

Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Sjednání služby i následné užívání služby je poskytováno v přirozením prostředí klienta. 

Název poskytovatele

Anděl strážný, z.ú.

IČ poskytovatele

02771527

Kontaktní údaje na poskytovatele