Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Turnov, Česká Lípa, Železný Brod, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • oběti domácího násilí
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnické menšiny
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených místech
 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Nádražní 213,51301 Semily
 • Adresa: Lidická 1777,46601 Jablonec nad Nisou
 • Adresa: Žižkova 2030,51101 Turnov
 • Adresa: Konopeova 812,47001 Česká Lípa
 • Adresa: Tanvaldská 269,46311 Liberec
 • Adresa: Dvorská 445,46005 Liberec
 • Adresa: Metyšova 372,51401 Jilemnice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Uživateli mohou být všichni lidé (bez ohledu na věk, stav, pohlaví, národnost, sexuální orientaci, společenské postavení, náboženské přesvědčení a etnickou příslušnost, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci v osobním, partnerském, manželském nebo rodinném životě a tuto situaci nedokáží vyřešit vlastními silami.

Cílovou skupinou jsou: rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí a oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, senioři, etnické menšiny

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním poradny je poskytnout osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, odborné sociální poradenství.

Poskytnout pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zprostředkování navazujících služeb, dále sociálně terapeutické činnosti v několika oblastech. Zejména v oblasti orientace v sociálních systémech, v oblasti práva a psychologie. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Poradna pomáhá zorientovat se v možnostech řešení problémů v osobních, partnerských, manželských, rodinných a širších mezilidských vztazích. Přispívá tak k rozvoji plnohodnotného života lidí.

sociálně terapeutické činnosti v oblasti psychologie a práva

 • rozvodové a porozvodové poradenství,

 • pomoc při vyjednávání dohod mezi rodiči o styku s dětmi v průběhu rozvodu,

 • pomoc při tvorbě dohod o mimosoudním majetkovém vypořádání, 

 • pomoc při vytváření dohod o společném soužití po rozvodu,

 • pomoc při porozvodovém uspořádání styku s dětmi,                   

 • pomoc při vyjednání způsobu předání nezletilých dětí ke styku s druhým rodičem,

 • odborné psychologické poradenství rodinám a rodinám s vícegeneračním soužitím,

 • psychologické poradenství poskytované jednotlivcům v jejich složité životní situaci, např. osamělost, opakované problémy v partnerských vztazích, orientace v potížích vnímání sama sebe, řešení problematiky komunikace, vzájemného pochopení, empatie, porozumění, schopnosti přijmout sebe
  i druhé apod.                                             

 

3. Nabízené činnosti

 • rodinné a párové poradenství (partnerské a manželské) - cílené, krátkodobé vedení
 • rodinná a párová terapie (partnerská a manželská) - systematické déletrvající vedení
 • rozvodové a porozvodové poradenství
 • individuální poradenství a terapie
 • psychologická pomoc pro osoby v krizových životních situacích (krizová intervence)
 • poradenství v oboru závislostí
 • skupinová terapie
 • nácvik sociálních dovedností
 • přednášková činnost pro odborníky nebo organizace
 • základní sociálně právní poradenství
 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě sociálních služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí      

4. Specifika služby

Poradna v Liberci je od roku 2006 jedinou pověřenou osobou v Libereckém kraji pro výkon zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.

Poradna v Jablonci je specificky zaměřena na poradenství pro závislosti.

Poradna v České Lípě se zaměřuje na spolupráci se soudem v rámci Cochemské praxe. K této aktivitě se připojují i poradny v Liberci a Jablonci n.N.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  8:00-17:00  -  poradna Liberec, 8:00 - 12:00 - poradna Semily pouze 1. středa v měsíci, 13:00 - 17:00 - poradna Semily pouze 1. středa v měsíci
   Pondělí  :  8:00-17:00  -  poradna Liberec
   Úterý  :  8:00-17:00  -  poradna Liberec
   Čtvrtek  :  8:00-17:00  -  poradna Liberec, 8:00 - 12:00 - poradna Semily pouze 3. čtvrtek v měsíci, 13:00 - 17:00 - poradna Semily pouze 3. čtvrtek v měsíci
   Pátek  :  8:00-13:00  -  poradna Liberec
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70868476

Kontaktní údaje na poskytovatele