Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Nový Bor, Česká Lípa

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let
 • oběti domácího násilí
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4337287
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Konopeova 812,47001 Česká Lípa
 • Telefon: 487853203
 • E-mail: info@poradnacl.cz
 • Web: www.cipslk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Klientem poradny se mohou stát osoby (bez ohledu na věk, stav, pohlaví, národnost, sexuální orientaci, společenské postavení, náboženské přesvědčení a etnickou příslušnost), ktere se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Důvodem může být akutní nebo chronická krize v osobním, partnerském, manželském nebo rodinném životě a tuto situaci nedokáží vyřešit vlastními silami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním poradny je poskytnout osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, odborné sociální poradenství. Pomáhá hledat řešení potíží v osobních, partnerských, manželských, rodinných a dalších mezilidských vztazích . Poradna se snaží se o navrácení kompetencí klientům, aby bli schopni zvládnout běžný život bez pomoci poradny.

3. Nabízené činnosti

 • psychologické poradenství 
 • psychoterapie
 • rodinné a párové poradenství  
 • rozvodové a porozvodové poradenství
 • individuální poradenství a terapie
 • psychologická pomoc pro osoby v krizových životních situacích
 • sociálně právní poradenství v oblasti zejména rodinného práva
 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci psychosociální sítě     

4. Specifika služby

Speifikem služby je spolupráce s dalšími institucemi v rámci Cochemské praxe. Slouží k hledání dohod mezi rodiči při rozvodových a porozvodových potížích týkajících se dětí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-16:00
   Středa  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
   Pátek  :  8:00-15:00
   Pondělí  :  8:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70868476

Kontaktní údaje na poskytovatele