Odborné sociální poradenství, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Frýdlant, Liberec, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Liberec, Nové Město pod Smrkem

Komu je služba určena

 • osoby žijící v sociálně vyloučených místech
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Míru 1407,46401 Frýdlant
 • Adresa: Žižkova 231,47001 Česká Lípa
 • Adresa: Jindřichovická 145,46365 Nové Město pod Smrkem
 • Adresa: Václavská 471,46334 Hrádek nad Nisou
 • Adresa: Tatranská 597,46007 Liberec

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odborné poradenství je zaměřeno především na problematiku dluhů, poskytuje rady, informace a podporu při uplatňování práv a zájmů uživatelů, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace 2 v souvislosti se zadlužením. Usiluje o zajištění rovného přístupu k informacím a zákonným nárokům uživatelů. Snaží se předcházet zneužívání lidí neznalých svých práv, se sníženými komunikačními a sociálními dovednostmi či s nedostatkem informací. Cílovou skupinou služby jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, kteří nemají dovednosti, informace a znalosti nezbytné k jejímu řešení či předcházení, a proto jim hrozí ztráta možnosti žít způsobem života, který je společností považovaný za běžný, nebo tuto možnost již ztratili. Jejich nepříznivá sociální situace je spojena především se zadlužeností.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Umožnit uživateli žít způsobem života, který je společností považovaný za běžný. Služba respektuje a dodržuje obecné zásady poskytování sociálních služeb:

▪ zachování lidské důstojnosti ▪ individuální přístup

▪ aktivní působení

▪ podpora samostatnosti

▪ motivace k aktivnímu a samostatnému řešení situace

▪ posilování sociálního začleňování

3. Nabízené činnosti

Služba je zajištěna na základě předchozí domluvy s klientem převážně ambulantně v konzultační místnosti v kanceláři. V Liberci na adrese Tatranská 597, Liberec III – Jeřáb je pracovník dluhové poradny přítomen každý pracovní den od 8:00 do 16:30. V Hrádku nad Nisou, na adrese Václavská 471 je pracovník přítomen každé úterý od 13:00 do 17:00 hodin. V tomto čase přichází zájemci o službu a mohou kontaktovat pracovníka. Dále je tento čas určen k možnosti domluvených setkání mezi klientem a pracovníkem. Ve Frýdlantu v Čechách v kanceláři na adrese Míru 1407 je pracovník přítomen každou středu v časech 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 a každý čtvrtek v čase 9:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00. Dále dochází k individuálním domluvám mezi pracovníkem a klientem. Ke schůzkám je pak využíván prostor zázemí pracovníka. Přípravu na klientské případy pracovník provádí v rámci pracovního týdne buď na výše uvedené adrese, nebo na adrese Tatranská 597 v Liberci. Pracovník má možnost konzultovat složitější kauzy s externím právníkem.

4. Specifika služby

Služba nemá žádná specifika.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  9:00-16:30
   Středa  :  9:00-16:30
   Úterý  :  9:00-16:30
   Čtvrtek  :  9:00-16:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

služba je bezplatná

Fakultativní činnost

NE

neposkytujeme fakultativní činnosti

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbarierový prostor je v Hrádku nad Nisou a Frýdlantu. V LIberci a Novém městě je služba s bariérami.

Název poskytovatele

Člověk v tísni, o.p.s.

IČ poskytovatele

25755277

Kontaktní údaje na poskytovatele