Občanská poradna Liberec, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Turnov, Česká Lípa, Frýdlant

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby komerčně zneužívané
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby bez přístřeší
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • etnické menšiny
 • imigranti a azylanti
 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let
 • osoby žijící v sociálně vyloučených místech
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • 0-5 let
 • 27-64 let
 • 19-26 let
 • Nad 80 let
 • 15-18 let
 • 6-14 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9813481
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Švermova 32,46010 Liberec
 • Telefon: 485 152 070, 775 377 657
 • E-mail: poradna@d-os.net
 • Web: www.d-os.net

Další adresy služby

 • Adresa: Švermova 32,46010 Liberec
 • Adresa: Emilie Floriánové 1736,46601 Jablonec nad Nisou
 • Adresa: Dolení 64,51401 Jilemnice
 • Adresa: Žižkova 2031,51101 Turnov
 • Adresa: Havlíčkova 443,47001 Česká Lípa
 • Adresa: Wolkerova 446,47301 Nový Bor
 • Adresa: Havlíčkovo nám. 304,46401 Frýdlant

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Déčko Liberec z.s.

IČ poskytovatele

68455232

Kontaktní údaje na poskytovatele